×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2019) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2019 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2019) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2019) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet WW2 - raskaskalusto
Updates Sitemap Download Coming soon Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website
  FI     EN

Lange Pistole 08


Yleistä

Parabellum "Luger" -pistoolin ensimmäiset koekappaleet valmistettiin vuonna 1898 Hugo Borchardtin ja Georg Lugerin yhteistyön tuloksena. Suunnittelun lähtökohtana oli Borchardtin erikoinen nivellukkoinen pistooli (Borchardt C/93). Georg Luger paranteli ideaa ja kehitti pienemmän ja paremmin käteen sopivan aseen. Aseesta valmistettiin kolmea eri mallia, armeijan malli (4" piippu), laivaston malli (6" piippu) ja tykistön malli (8" piippu).

Lange Pistole 08 Zoom

Lange-Pistole P.08 (LP.08)

Saksan armeija tilasi vuonna 1913 DWM:ltä Parabellum P.08 -pistoolista pitkällä piipulla ja irrotettavalla perällä varustetun version (Lange Pistole 08).

Aseen metalliosat (runko, piippu, lukko ja luisti) on valmistettu teräksestä ja pintakäsittelynä on sinistys. Ruutumaisella karhennuksella varustetut kahvalevyt on valmistettu puusta. Ase on täsmälleen sama kuin tavallinen Parabellum P.08, paitsi piipun ja tähtäimien osalta.

Pistoolissa on 200 mm (8”) pitkä piippu ja patruunapesän päälle on kiinnitetty säädettävä takatähtäin (säädöt 0–800 m, sadan metrin portaittain).

Toimitettujen aseiden mukana tuli nahkakotelo, kantovaljaat, puinen perälauta, puukahvainen 25 cm pitkä puhdistuspuikko, lataustyökalu

Tangenttitähtäin

Tykistö-Parabellumiin oli suunniteltu säädettävät tangenttitähtäimet, jossa takatähtäin oli säädettävissä aina 800 metriin asti. Etujyvän sivusuuntaisesta hienosäädöstä tosin luovuttiin vuonna 1917, kun tuotantoa yksinkertaistettiin. Myöhemmin luovuttiin vielä takatähtäimen hienojakoisesta korkeussäädöstäkin.

Perälauta

Vuodesta 1913 alkaen Parabellum P.08 pistoolien kahvaan koneistettiin kiinnitysura perälautaa varten. Kiinnitysura koneistettiin myös kaikkiin Lange Pistole 08 –kahvoihin.

Perälauta oli 355 mm pitkä, paksuus 14,8–23,1 mm, paino 275 g. Perälauta oli hankala kuljettaa mukana, mutta toisaalta sitä käytettäessä aseen osumatarkkuus parani huomattavasti. Erään arvion mukaan osumatarkkuus paranee ampujasta riippuen 10–50 %. Perälauta myös hillitsee aseen rekyyliä ja näin seuraava tähdätty laukaus on nopeampi ampua. Perälaudan metalliseen kiinnityskappaleeseen stanssattiin sama sarjanumero kuin itse aseessakin.

Rumpulipas - Trommelmagazine 08

Tykistö-Parabellum sai uuden rumpulippaan (Trommelmagazine 08 vuonna 1917. Friedrich Blummin vuonna 1916 patentoimaan rumpulippaaseen mahtui 32 kpl 9x19 Pb -patruunaa. Lipasta valmisti kaksi tehdasta, AEG ja Bing. Vuosina 1917–1918 valmistui noin 725 000 rumpulipasta. Rumpulippaissa tuli käyttää pyöreäpäisellä luodilla varustettuja patruunoita, sillä kartiomalliset luodit aiheuttivat syöttöhäiriöitä.

Nahkakotelo, lipastasku ja kantohihna

Tykistö-Parabellumiin valmistettiin ruskeasta nahkasta kuljettamista ja säilyttämistä varten nahkakotelo. Koteloon voitiin kiinnittää kiinnitysremmien avulla aseen perälauta. Kotelon nahkahihnaan voitiin kiinnittää kahden lippaan lipastasku. Nahkakoteloihin merkittiin yleensä valmistajan tiedot.

Muutamia kotelon valmistajia;

 • Ledermanufaktur Zimmerman
 • Eugen Huber, AWM, 1915
 • Hans Deuter, Augsburg
 • Mars Fabrik für Militar-Effekten

Ensimmäiset Tykistö-Parabellum varustettiin puisella kotelolla, saman tyyppisellä kuin Mauser C96 -pistoolitkin (eli Ukko-Mauser). Puista koteloa pystyi käyttämään myös perälevynä.

Lange-Pistole 08 sotatoimissa

Ase oli tarkoitettu alun perin keisarillisen armeijan kenttätykistölle, linnoitusjoukoille ja lentäjille. Asetta on käytetty rumpulippaalla varustettuna jopa ensimmäisen maailmasodan ilmataisteluissa. Myöhemmin sitä jaettiin myös konekiväärien miehistöille. Ennen varhaisten konepistoolien käyttöönottoa, aseistivat saksalaiset vuodesta 1915 alkaen rynnäkköjoukkoja (Sturmtruppen) rumpulippaalla varustetuilla Tykistö-Parabellumeilla. Rynnäkköjoukkojen käytössä aseen tehokkuus tuli kunnolla esiin.

Toisen maailmasodan aikana asetta käytettiin varmuudella ainakin vuona 1944 Anzion taistelun aikana.

Tuotanto

Pitkää Parabellumia (Lange Pistole 08) valmisti Saksassa kaksi tehdasta; Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik (DWM), Berliinin Charlettenburgissa ja Preussin valtion asetehdas, Erfurt Gewehrfabrik.

Ensimmäiset 50 koeasetta valmistettiin DWM:n toimesta vuosina 1912–1913. Ase osoittautui testeissä erinomaiseksi.

Saksan keisarillisen armeijan sotaministeriö oli vuoden 1914 alussa laskenut Lange Pistole 08 tarpeeksi 209 000 pistoolia. Näistä 114 000 suunnattaisiin kenttätykistön tarpeisiin.

Pistoolia valmistettiin vuosina 1914–1918 kaikkiaan noin 178 000 kappaletta. Pistoolien tuotanto lopetettiin ensimmäisen maailmansodan päätyttyä 11.11.1918 klo 11.

  Vuosi DWM Erfurt Yhteensä
- 1914 5 000 (161–1995b) 23 000 (63–9448b) 28 000
- 1915 15 000 (294–7283a) - 15 0000
- 1916 20 000 (203–2660b) - 20 0000
- 1917 90 000 (248–4884w) - 90 0000
- 1918 25 000 (105–997e) - 25 0000
      178 000

Tuotantotavoitteista hieman jäätiin jälkeen sillä, Erfurt lopetti tuotannon vain viiden kuukauden tuotantoperiodin jälkeen. Erfurtin asetehtaan piti toimittaa LP.08-pistooleja seuraavasti:

 • 1.8.–31.12.1914, 26 000 kpl
 • 1.1.–31.3.1915, 34 000 kpl
 • 1.4.–30.6.1915, 35 000 kpl
 • 1.7.–30.9.1915, 35 000 kpl

Stoeger & Co.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen, 1920-luvulla Saksan talous vaipui ennennäkemättömään inflaatioon. Rahakurssit suorastaan romahtivat, mutta Yhdysvaltojen markkinat olivat ainoat kasvavat markkinat. DWM jatkoi nyt ns. kaupallisten Tykistö-Parabellumeiden valmistusta kaliiperissa 7,65 mm. Näitä aseita valmistettiin tavallisella 8”–piipulla, mutta myös tuplamittaisella 16”-piipulla.

Tykistö-Parabellumeiden vienti aloitettiin vuonna 1923. Näiden aseiden rungon oikealle puolelle lyötiin merkintä; STOEGER Inc. NEW YORK. 5.10.1929 alkaen aseisiin lyötiin teksti ”GENUINE LUGER – REGISTERED U.S. PATENT OFFICE.

Vuonna 1930 tuotanto siirrettiin DWM:ltä Mauser-Werkelle, Oberndorfiin. Tuotanto jatkui siellä ainakin vuoteen 1934 asti. Erään tiedon mukaan olisi vuosina 1920–1921 valmistettu DWM:n toimesta 500 kpl (sn: 76515–89836) Parabellumia Yhdysvaltojen markkinoille (leima: American Eagle, Stoeger). Saman tiedon mukaan valmistettiin vielä vuosina 1929–1930 noin 200 kappaleen erä Yhdysvaltojen markkinoille. Vuosina 1930–1934 valmistettiin muutama sata asetta kaliiperissa 9x19 Pb, 8”–piipulla. Näiden aseiden sarjanumerot ovat 1–3 -numeroisia.

Ranskalaismiehitys

Toisen maailmasodan jälkeen Oberndorf kuului Ranskan miehityssektoriin. Ranskalaiset aloittivat siellä Mauser-tehtaalla Parabellum-pistoolien pienimuotoisen tuotannon, paljolti jo valmistettujen osien pohjalta. Pistooleita valmistettiin vuosina 1948–1949 ja näistä pieni määrä oli Tykistömallia (Lange Pistole 08).

W. Aulke (LP.08 + ZF 40/41)

Saksalainen aseseppä W. Aulke valmisti Warendorfissa muutamia asennussarjoja, kiinnittäen vuoden 1943 ZF 40/41 Zeiss-kiikaritähtäimiä Tykistö-Parabellumeihin. W. Aulke valmisti asennussarjoja vuosina 1960–1970. Asennussarjan hinta oli tuohon aikaan 43 DM ja Zeiss Jenan tehtaan valmistaman ZF 40/41 –kiikaritähtäimen 89 DM.

Suomessa

Ilmeisesti Suomi osti vuonna 1918 noin 100 kpl pitkällä piipulla varustettua Tykistö-Parabellumia. Saksaan sotilaskoulutukseen lähteneiden jääkäreiden (Jääkäripataljoona 27 eli Königlich Preussisches Jägerbataillon Nr. 27) mukana tuli heidän palatessaan takasin Suomeen myös muutamia kappaleita. Esimerkiksi Johan Jauhiainen (1895–1959) oli yksi näistä jääkäreistä, jotka toivat oman henkilökohtaisen Tykistö-Parabellumin mukaan Suomeen. Toinen tällainen jääkäri oli K.M. Wallenius (1893–1984), jolla oli myös Tykistö-Parabellum mukaan palatessaan vuonna 1918 Saksasta Suomeen.

Ilmeisesti ainakin Suomessa aseesta on käytetty myös nimitystä Parabellum m1914. Armeijalle tulleet aseet leimattiin SA-leimalla. SA-leima lyötiin luistirungon oikealle puolelle.


Lähdeluettelo

 • Artillery Luger, url: http://www.lugerlP.08.com, 17.12.2016
 • The Luger – Story of the World’s Famous Handgun, John Walter
 • The Luger Forum, url: http://www.lugerforum.com, 18.9.2010
 • Die Lange Pistole 08, url: http://www.waffensammler-kuratorium.de, 16.12.2016
 • Luger Artillery, url: http://www.lugerlP.08.com, 18.12.2016
 • Arma Fennica 2 – Sotilasaseet, Timo Hyytinen, 2002

★ 11.12.2016 (✪ 26.1.2017)

Waffenlager.net - Copyright © 2019 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.