×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2019) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2019 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2019) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2019) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet WW2 - raskaskalusto
Updates Sitemap Download Coming soon Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website
  FI     EN

Parabellum m/20 - Luger 08/20


Yleistä

Parabellum "Luger" -pistoolin ensimmäiset koekappaleet valmistettiin vuonna 1898 Hugo Borchardtin ja Georg Lugerin yhteistyön tuloksena. Suunnittelun lähtökohtana oli Borchardtin erikoinen nivellukkoinen pistooli (Borchardt C/93). Georg Luger paranteli ideaa ja kehitti pienemmän ja paremmin käteen sopivan aseen.

Parabellum-pistooleita valmistettiin aluksi vain 7.65x21 Pb -kaliiperissa. Asetta alettiin kutsua nimellä Parabellum vasta vuonna 1901, kun sen valmistaja DWM (Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik) alkoi käyttää aseesta kyseistä nimeä. Ensimmäisenä aseen otti käyttöön Sveitsin armeija vuonna 1900, 7,65 mm -kaliiperisena.

Parabellum m/20Parabellum m/20 Zoom

Ase ei mennyt siviilimarkkinoilla hyvin kaupaksi korkean hintansa vuoksi ja viranomaistahot puolestaan pitivät aseen pysäytyskykyä liian alhaisena. Tästä johtuen Georg Luger suunnitteli vuonna 1902 uuden patruunan 9x19 Pb. Uusi tehokkaampi patruuna oli tarkoitettu 9 mm Parabellumille. Näin syntyi 9 mm Parabellum P.08 (P.08 = Pistole Parabellum Modell 1908).

Parabellumilla (7,65 mm) on monta nimeä. Sitä kutsutaan ulkomailla nimillä Luger 08/20 ja Parabellum m/20 sekä Suomessa Parabellum m/23 ja pistooli m/23.

Mallien eroavaisuudet

Käytännössä Parabellum P.08 ja Parabellum m/20 ovat hyvin pitkälle samoista osista koottuja. Erona eri kaliiperiset piiput (P.08 9 mm, m/20 7.65 mm), sekä P.08:ssa on jäykempi luistin palautinjousi.

DWM leimattu Parabellum m/20, pitkällä piipulla (120 mm)
DWM leimattu Parabellum m/20 lyhyellä piipulla (98 mm)
Parabellum m/20 ilman valmistajan leimaa (lyhyt piippu, 100 mm)

Suomessa (Parabellum m/23)

Suomi osti Saksasta 8 000 kappaletta 7,65 mm DWM Luger 08/20 (Parabellum m/20) pistooleita, hintaan 340 mk/kpl. Ensimmäinen 2 000 aseen erä saapui Suomeen heinäkuussa 1922, loput hieman myöhemmin. Viimeiset tilatut Parabellumit toimitettiin vuonna 1926. Aseet hankittiin N.C. Fabricius Ab ja oy Flinhenberg & Leonard AB välityksellä ja toimittivat ne edelleen armeijalle ja suojeluskunnalle.

Suomen armeijan aseissa oli "SA"-merkintä, mutta yksityishenkilöiden omistuksessa olleista aseista tämä merkintä luonnollisestikin puuttui. Suojeluskunnan käyttämät merkinnät olivat Sk ja Sky. Suojeluskuntaleimalla varustetut Parabellumit ovat todella harvinaisia, sillä järjestön jäsenten omilla varoilla hankittuja pistooleja ei leimattu. Tiedossa on ainakin ”LAHDEN Sk” -leimalla varustettu pistooli Sotamuseon kokoelmissa.

Ilmeisesti Mauser toimitti Suomeen vielä noin 1 500 pistoolin erän vuosina 1930–1933. Ainakin osa aseista on koottu DWM:n osista.

Suomalaiset ottivat aseen armeijan palvelusaseeksi nimellä 7.65 Pistooli/23 ja 765 PIST 23. Pistoolista käytettiin myös nimitystä Parabellum m/23, käyttöönotto vuoden mukaan. Aseet ostettiin siis Saksasta, DWM:ltä (Deutsche Waffen-und Munitionsfabrik A.G.), jolloin aseen mukana tuli nahkakotelo, varalipas ja useimpiin aseisiin puinen perälauta. Näiden aseiden sarjanumerot kuuluivat vuoden 1920 sarjanumerosarjoihin i, k, l, m, o, p, q, ja r. Sarjanumerot eivät siis muodostaneet yhtä kokonaisuutta, koska aseet tulivat Suomeen välikäsien kautta, pieninä erinä.

Aseet toimitettiin Suomeen 95 mm ja 98 mm pitkillä piipuilla. Lisäksi varapiippuja (7,65 mm ja 9 mm) valmistettiin Suomessa, Tikkakoskella. Oy Tikkakoski Ab:n valmistamat piiput olivat 100 mm ja 120 mm pitkiä. Tikkakosken valmistamissa piipuissa on kolmiomerkki, jonka keskellä on T-kirjain.

Yksityishenkilöiden käytössä

Suomessa Stockmann myi vuodesta 1923 alkaen, koko 1930-luvun ajan 7,65 mm kaliiperisia Parabellum-pistooleita, 80 ja 100 mm piipuilla varustettuna.

Skoha puolestaan kauppaisi Parabellum-pistooleita (7,65 mm) vuonna 1925, hintaan 400 mk. Vuonna 1930 Skohan hinta oli 550 mk. Vuonna 1934 hinta Tikkakosken piipulla varustettuna oli 800 mk ja alkuperäisellä saksalaisella piipulla 750 mk. Oy Tikkakoski Ab valmisti Parabellum-pistoolin piippuja ainakin vuosina 1932–1937.

Vaihtopiippuja pystyi Suomessa ostamaan Skohalta ja Stockmanilta. Stockmanin luettelossa vuodelta 1930, ovat hinnat seuraavia; 7,65 mm piippu (85 mm ns. lyhyt) 80 mk, 7,65 mm piippu (100 mm ns. pitkä) 85 mk ja Tikkakosken alkuperäinen lyhyt piippu 145 mk.

oy Wiklund AB kauppasi vuonna 1930, Parabellum-pistooleita (7,65 mm) hintaan 525 mk. Wiklund myi myös 85 mm pituisia 7,65 mm piippuja hintaan 85 mk ja 100 mm pituisia hintaan 95 mk. Varalippaita myytiin hintaan 32 mk/kpl ja iskureita 40 mk/kpl. Saatavilla oli myös Parabellum-sisäpiippuja, joita myytiin hintaan 85 mk. Skoha myi vuonna 1934 sisäpiippuja hintaan 120 mk.

oy Ase AB kauppasi vuonna 1930 Parabellum-pistooleita (7,65 mm) ja suosittelivat mainoksessaan niitä erityisesti sotilas- ja suojeluskuntatarkoituksiin, poliisilaitoksille, nimismiehille, pankeille, laivoille, liikennelaitoksille, autoilijoille jne.

Suomessa valmistettiin myös Parabellumin kansilevyjä (sivulevy) ja muutamia muita pienosia. Ilmeisesti armeija myös kasasi muutamia aseita ylijäämäosista.

Aseen hintakehitys 1925–1938
 • Skoha, 1925, 400 mk
 • Wiklund, 1930, 525 mk
 • Skoha, 1930, 550 mk
 • Skoha, 1934, 800 mk
 • Skoha, 1938, 950 mk

Talvisota

Talvisodan alkaessa pistooleista oli pulaa. Niitä ei ollut armeijalla jakaa kaikille tarvitsijoille. Pistooli m/23 oli erittäin suosittu myös urheiluammunnassa ja niinpä varsinkin armeijan vakinainen väki, mutta myös reserviläiset toivat usein mukanaan oman yksityisen Parabellumin. Talvisodassa olikin mukana, ellei jopa tuhansia yksityisiä Parabellumeja.

Talvisodan aikana Suomen armeija menetti 918 kpl Pistooli m/23:sta. Kesällä 1940 suoritetun laskennan mukaan jäljellä oli 7 082 kpl.

Jatkosota

Jatkosodan alkaessa Parabellum-pistooleita oli Suomen armeijan kirjanpidossa 7 082 kpl. Sodan alussa armeijan aseiden oikean puoleisiin kahvalevyihin lisättiin pyöreät, messinkiset joukko-osastomerkit. Pyöreä merkki oli halkaisijaltaan 24 mm ja paksuus noin 2 mm. Merkit kuitenkin poistettiin pääesikunnan käskyllä pian talvisodan alettua. Tähän ryhdyttiin, koska pelättiin mahdollisesti vihollisen haltuun joutuvien aseiden paljastavan oman joukko-osaston nimen. Merkit siis poistettiin ja hylättiin käytöstä. Huoltojen yhteydessä kahvalevyt vaihdettiin uusiin. Aseet joissa merkki on, ovat suhteellisen harvinaisia.

Kuitenkin joihinkin Parabellumeihin on tehty kaiverrus luistin vasemmalle puolelle, kansilevyn ja varmistimen väliin, jossa kerrotaan aseen haltijan joukko-osasto, tehtaan nimi yms. Joukko-osastomerkinnöistä mainittakoon, että vuonna 1926 Suomi osti Saksasta kolme sukellusvenettä (Vesihiisi, Vetehinen ja Iku-Turso). Näihin veneisiin osoitettiin 25 Parabellumia kuhunkin. Messinkisiin joukko-osasto merkkeihin lyötiin tekstit "SUV", veneen nimi, esim. "Vesihiisi" ja keskelle järjestysnumero. Laivastoasemat käyttivät merkintää "LAS." ja numero, esim. "LAS.6.". Lentorykmentit puolestaan merkintää, esim. "LENTO R1".

Pistooleja menetettiin myös jatkosodassa. Helmikuussa 1944 Pistooli m/23:ia oli jäljellä enää 4 850 kpl. Yksi syy Parabellumien (m/23) katoon oli se, että niihin vaihdettiin Oy Tikkakoski Ab:n valmistamia 9 mm piippuja. Vuonna 1951 oli jäljellä enää 3 724 kpl alkuperäistä kaliiperin 7,65 mm Parabellumia.

Sodan jälkeen

Ase säilyi palveluskäytössä, yhdessä Parabellum P.08:n kanssa aina vuoteen 1983 asti, jolloin FN HP-DA korvasi sen. Puolustusvoimien kirjanpidossa olleet aseet ja myytiin lähinnä asekeräilijöille, 900 mk hintaan.

Viimeinen suurempi puolustusvoimien hallussa ollut Parabellum erä, poistettiin käytöstä vuonna 1986. Sotamuseolla on tiettävästi hallussaan vielä 161 Parabellum-pistoolia.

Näihin aseisiin oli myytävänä vaihtopiippuja vielä sodan jälkeenkin. Vuonna 1957 vaihtopiippu maksoi 1 850 mk ja vielä vuonna 1962 Urheilukalastus oy Oulussa myi piippuja hintaan 2 300 mk.


Lähdeluettelo

 • DWM Lugers, Gerard Henrotin, 2001
 • The Luger Producers, Gerard Henrotin, 2001
 • Standard Catalog of Luger, Aarron Davis, 2006
 • Arma Fennica 2 - Sotilasaseet, Timo Hyytinen, 1987
 • Phoenix Investment arms, url: http://www.phoenixinvestmentarms.com
 • Ase-lehti 4/1989, Suomeen toimitetut Parabellum-pistoolit, G.C. Stevenson

★ 20.9.2010 (✪ 6.12.2017)

Waffenlager.net - Copyright © 2019 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.