×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2019) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2019 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2019) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2019) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet WW2 - raskaskalusto
Updates Sitemap Download Coming soon Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website
  FI     EN

Parabellum 1900/06 'Luger'


Yleistä

Vuonna 1900 Sveitsin armeija otti ensimmäisenä palveluskäyttöön saksalaisen DWM-asekonsernin suunnitteleman 7,65 Parabellum-pistoolit. Pistooli sai Sveitsissä nimekseen Ordonnanzpistole 00 (OP00). Aseen korkean valmistushinnan vuoksi sveitsiläiset jakoivat Parabellum-pistooleja vain upseereille ja joillekin vanhemmille aliupseereille.

Parabellum 1900/06Parabellum 1900/06

Sveitsin Parabellumin kolme versiota

Sveitsin armeijan käyttämiä Parabellumeita on kolmea eri versiota. Yhteistä niille on kaliiperi 7.65x21 Pb ja kahvavarmistin. Versioiden nimet ovat Pistole Modell 1900 Luger, Pistole Modell 1900/06 Luger ja Pistole Modell 1906/29 Luger.


Pistole Modell 1900 Luger

Saksalainen asetehdas Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik (DWM) valmisti Berliinissä Sveitsin armeijalle noin 5 000 Parabellumin erän. Aseiden sarjanumerot ovat 1–5000. Ilmeisesti pieni sarja on lisäksi sarjanumeroitu välille A5000–A5100. Aseissa on patruunapesän päälle sijoitettu sädekehän sisään Sveitsin risti. Aseen lukon nivelen päälle on puolestaan kaiverrettu DWM-monogrammi.


Pistole Modell 1900/06 Luger

DWM esitteli vuonna 1906 uuden Parabellum-pistooli mallin, 1900/06. Ase on ulkoisesti samannäköinen kuin edeltäjänsä. Hylsyn ulosvetäjä oli vahvistettu, samoin muutamia jousia oli paranneltu. Aseen pituus on 250 mm ja kokonaispaino 835 g. Täyden lippaan kanssa lisäpainoa tuli 56 grammaa. 7,65 mm -kaliiperisen piipun pituus 112 mm, jossa neljä oikeakätistä rihlapalkkia.

Aseen valmistuksesta vastasi aluksi saksalainen DWM (vuodesta 1906 alkaen). Toimitukset Sveitsiin jatkuivat aina heinäkuuhun 1914 asti, jolloin alkoi ensimmäinen maailmansota. Toimitukset Sveitsiin lopetettiin, koska Saksan keisarillisen armeijan tarpeet astuivat nyt etusijalle. DWM oli tähän mennessä ehtinyt toimittaa noin 10 000 pistoolia

Sveitsiläiset aloittivat oman tuotannon Bern Arsenal (Eidgenössische Waffenfabrik) tehtaalla vuonna 1917. Sveitsiläiset lopettivat valmistuksen vuonna 1933, jolloin 1900/06 kokonaisvalmistus määräksi tuli 33 089 kpl. Aseen lukon nivelen päällä oli pieni pelkistetty Sveitsin risti ja alla teksti "WAFFENFABRIK BERN".

Sädekehän sisään sijoitettu Sveitsin ristimerkki muuttui armeijan aseissa vuonna 1909. Tuolloin otettiin käyttöön sydämen muotoisen kilven sisällä oleva Sveitsin risti. Uusi merkki tuli käyttöön sarjanumerosta 9050 alkaen.

Sveitsin armeijan käyttöön tarkoitetuissa Parabellumeissa sarjanumero oli ilman lisäkirjainta. Joissakin aseissa on kuitenkin A-kirjain sarjanumeron perässä.

DWM:n valmistamien aseiden sarjanumerot ovat välillä 5001–15215 ja Bernin valmistamien välillä 15216–33089.


Pistole Modell 1906/29 Luger

Viimeisin malli oli yksinkertaistettu versio edellisestä. Tarkoituksena oli pienentää aseen korkeita valmistuskustannuksia. Uusi versio Pistole Modell 1906/29 eli Ordonnanzpistole 06/29 W+F hyväksyttiin palvelusaseeksi 30.11.1929. Mallin 1906/29 aseissa on vaakunamallinen Sveitsin risti, sijoitettuna lukon nivelkappaleeseen.

Suurimmat muutokset edelliseen versioon verrattuna olivat seuraavat; puiset kahvalevyt vaihdettiin bakeliittisiin, kolmen lippaan sijasta aseet toimitettiin enää kahdella lippaalla varustettuina. Myös aseen rakenteen viimeistelyä vähennettiin sekä luistin ja lukon muotoa muutettiin yksinkertaisemmaksi.

Asetta valmistettiin vuosina 1933–1946 kaikkiaan 27 930 kappaletta. Valmistettujen aseiden sarjanumerot ovat välillä 50011–77941. Lisäksi valmistettiin noin 2 000 pistoolin erä ns. siviilimarkkinoille. Näiden aseiden sarjanumeroissa on P-kirjain numerosarjan edessä. Ilmeisesti P-kirjain tulee sanasta "Privat" yksityinen.

Sveitsiläisen Bern Arsenalin vuosina 1918–1946 valmistamien Parabellumeiden kokonaismääräksi muodostuu noin 48 000 asetta.

Mauser osti 1960-luvulla sveitsiläisen M1906/29 Parabellumin valmistustyökalut ja aloitti pistoolien valmistuksen vuonna 1968. Näitä pistooleja valmistettiin kaliipereissa 7.62x21 Pb ja 9x19 Pb.


Lähdeluettelo

  • Anleitung zur Kenntnis und behandlung der Pistole 1900/06, 31.1.1911
  • SwissRifles.com, url: http://wwwswissrifles.com, 30.8.2012
  • Kaliberi 2/2001, Sveitsin Parabellum M 06/29, Mika Vuolle

★ 17.9.2012 (✪ 24.9.2012)

Waffenlager.net - Copyright © 2019 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.