×

MENU

Pistoolit (1900–1945) Sotilaspistoolit Pienoispistoolit Taskupistoolit Vanhat kiväärit Metsästyskiväärit Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaattikiväärit Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet WW2 - raskaskalusto
Sitemap Updates Download Coming soon
Authors Contact Us Copyright FAQ

Walther model 4


Yleistä

Carl Walther suunnitteli Walther model 4 -puoliautomaattipistoolin vuonna 1915. Sen sarjavalmistus aloitettiin heti samana vuonna. Ase otettiin nopeasti ensimmäistä maailmansotaa sotivan Saksan keisarillisen armeijan upseerien käyttöön. Ase oli tarkoitettu lähinnä selustan joukkojen upseereille, etulinjaan oli varattu tehokkaampia pistooleita (kuten Mauser C96 ja Parabellum P08).

Saksan Keisarillinen armeija tilasi vuoden 1914 puolella Waffenfabrik Walther Zella-Mehlisin (Thür) tehtaalta 250 000 pistoolia. Kun aseen valmistus lopetettiin vuonna 1929, oli siihen mennessä valmistettu noin 300 000 asetta. Keisarillisen armeijan käyttöön meni tilatuista aseista kuitenkin vain noin 75 000 kappaletta (sn: 50628–123578), loput myytiin siviilimarkkinoille.

Walther Model 4 -pistooleita nähtiin tuhansien saksalaisten sotilaiden käytössä myös toisessa maailmansodassa. Walther 4 pistoolit tosin jäivät pois, sitä mukaa kun uudempia pistooleita saatiin jakoon.


Walther Model 4 Zoom


Aseen hyvinä puolina pidettiin hyvää käsiteltävyyttä, keveyttä ja osumatarkkuutta. Huonoja ominaisuuksia olivat patruunan heikohko pysäytysteho (kaliiperi 7.65x17 eli .32 ACP), jäykkä laukaisu ja kova rekyylin tunne. Poikkeuksellista aseessa oli hylsynpoisto aukon sijoittaminen aseen vasemmalle puolelle. Yleensä pistooleissa hylsynpoistoaukko on aseen oikealla puolella. Rekyylijousi oli tässäkin sijoitettu piipun ympärille, kuten FN m/1900 pistoolisakin.

Tuotanto ja variaatiot

Walther model 4 -pistoolista valmistettiin neljä eri variaatiota, joiden käytännön erot olivat pieniä.

1. Variaatio

2. Variaatio

3. Variaatio

4. Variaatio

Walther Model 4 -pistooleita valmistettiin tiettävästi noin 300 000 kappaletta. Tarkkaa tietoa valmistusmääristä ei kuitenkaan ole, koska Waltherin tehtaat Zella Mehlis ja Zella st. Blasil jäivät toisen maailmansodan loppurytinässä puna-armeijan miehitysalueelle. Waltherin arkistot katosivat (ilmeisesti tuhottiin), myös varaosat katosivat. Walther model 4 -pistoolin varaosien uustuotantoa ei koskaan käynnistetty, joten varaosia aseeseen saa vain lähinnä kannibalisoimalla rikkoutuneita aseita.

Valmistajan merkintöjä

Walther Model 4 -pistoolin luistiin on työstetty valmistajan toimesta seuraavat merkinnät;


Luistin vasemmalla sivulla teksti "CARL WALTHER WAFFENFABRIK
ZELLA-MEHLIS I"
Oikealla puolella teksti "SELBSTLADE-PISTOLE CAL.7,65.WALTHER'S-
PATENT." sekä Walther logo.

Suomessa

Walther 4 -pistooleja kulkeutui Suomeen itsenäisyyden ensivuosina tuntematon määrä. Walther model 4 oli 16.5.1918–19.9.1944 välisenä aikana lukumäärällisesti yleisin Walther-pistoolimalli Suomessa. Suomen armeija käytti aseesta nimitystä "Walther vanhempi".

Lähdeluettelo

★ 24.1.2011 (✪ 20.8.2012 16:50)

Waffenlager.net - Copyright © 2012–2017 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.