×

MENU

Pistoolit (1900–1945) Sotilaspistoolit Pienoispistoolit Taskupistoolit Vanhat kiväärit Metsästyskiväärit Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaattikiväärit Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet WW2 - raskaskalusto
Sitemap Updates Download Coming soon
Authors Contact Us Copyright FAQ

Parabellum m/20 - Luger 08/20


Yleistä

Parabellum "Luger" -pistoolin ensimmäiset koekappaleet valmistettiin vuonna 1898 Hugo Borchardtin ja Georg Lugerin yhteistyön tuloksena. Suunnittelun lähtökohtana oli Borchardtin erikoinen nivellukkoinen pistooli (Borchardt C/93). Georg Luger paranteli ideaa ja kehitti pienemmän ja paremmin käteen sopivan aseen.

Parabellum-pistooleita valmistettiin aluksi vain 7.65x21 Pb -kaliiperissa. Asetta alettiin kutsua nimellä Parabellum vasta vuonna 1901, kun sen valmistaja DWM (Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik) alkoi käyttää aseesta kyseistä nimeä. Ensimmäisenä aseen otti käyttöön Sveitsin armeija vuonna 1900, 7,65 mm -kaliiperisena.


Parabellum m/20 Zoom


Ase ei mennyt siviilimarkkinoilla hyvin kaupaksi korkean hintansa vuoksi ja viranomaistahot puolestaan pitivät aseen pysäytyskykyä liian alhaisena. Tästä johtuen Georg Luger suunnitteli vuonna 1902 uuden patruunan 9x19 Pb. Uusi tehokkaampi patruuna oli tarkoitettu 9 mm Parabellumille. Näin syntyi 9 mm Parabellum P08 (P08 = Pistole Parabellum Modell 1908).

Parabellumilla (7,65 mm) on monta nimeä. Sitä kutsutaan ulkomailla nimillä Luger 08/20 ja Parabellum m/20 sekä Suomessa Parabellum m/23 ja pistooli m/23.

Mallien eroavaisuudet

Käytännössä Parabellum P08 ja Parabellum m/20 ovat hyvin pitkälle samoista osista koottuja. Erona eri kaliiperiset piiput (P08 9 mm, m/20 7.65 mm), sekä P08:ssa on jäykempi luistin palautinjousi.

DWM leimattu Parabellum m/20, pitkällä piipulla (120 mm)
DWM leimattu Parabellum m/20 lyhyellä piipulla (98 mm)
Parabellum m/20 ilman valmistajan leimaa (lyhyt piippu, 100 mm)

Suomessa

Suomi osti Saksasta 8 000 kappaletta 7,65 mm DWM Luger 08/20 (Parabellum m/20) pistooleita, hintaan 340 mk/kpl. Ensimmäinen 2 000 aseen erä saapui Suomeen heinäkuussa 1922, loput hieman myöhemmin. Viimeiset tilatut Parabellumit toimitettiin vuonna 1926. Aseet osti N.C. Fabricius Ab ja Oy Flinhenberg & Leonard AB ja toimittivat ne edelleen armeijalle ja suojeluskunnalle. Suomen armeijan aseissa oli "SA"-merkintä, mutta yksityishenkilöiden omistuksessa olleista aseista tämä merkintä luonnollisestikin puuttui. Suojeluskunnan käyttämät merkinnät olivat Sk ja Sky. Suojeluskuntaleimalla varustetut Parabellumit ovat todella harvinaisia, sillä järjestön jäsenten omilla varoilla hankittuja pistooleja ei leimattu. Tiedossa on ainakin "LAHDEN Sk." -leimalla varustettu pistooli Sotamuseon kokoelmissa.

Ilmeisesti Mauser toimitti Suomeen vielä noin 1 500 pistoolin erän vuosina 1930–1933. Ainakin osa aseista on koottu DWM:n osista.

Suomalaiset ottivat aseen armeijan palvelusaseeksi nimellä 7.65 Pistooli/23 ja 765 PIST 23. Pistoolista käytettiin myös nimitystä Parabellum m/23, käyttöönotto vuoden mukaan. Aseet ostettiin siis Saksasta, DWM:ltä (Deutsche Waffen-und Munitionsfabrik A.G.), jolloin aseen mukana tuli nahkakotelo, varalipas ja useimpiin aseisiin puinen perälauta. Näiden aseiden sarjanumerot kuuluivat vuoden 1920 sarjanumerosarjoihin i, k, l, m, o, p, q, ja r. Sarjanumerot eivät siis muodostaneet yhtä kokonaisuutta, koska aseet tulivat Suomeen välikäsien kautta, pieninä erinä.

Aseet toimitettiin Suomeen 95 mm ja 98 mm pitkillä piipuilla. Lisäksi varapiippuja (7,65 mm ja 9 mm) valmistettiin Suomessa, Tikkakoskella. Oy Tikkakoski Ab:n valmistamat piiput olivat 100 mm ja 120 mm pitkiä. Tikkakosken valmistamissa piipuissa on kolmiomerkki, jonka keskellä on T-kirjain.

Piippuja pystyi Suomessa ostamaan Skohalta ja Stockmanilta. Stockmanin luettelossa vuodelta 1930, ovat hinnat seuraavia; 7,65 mm piippu (lyhyt) 80 mk, 7,65 mm piippu (pitkä) 85 mk ja Tikkakosken alkuperäinen lyhyt piippu 145 mk.

Suomessa valmistettiin myös Parabellumin kansilevyjä (sivulevy) ja muutamia muita pienosia. Ilmeisesti armeija myös kasasi muutamia aseita ylijäämäosista.

Talvisodan alkaessa pistooleista oli pulaa. Niitä ei ollut armeijalla jakaa kaikille tarvitsijoille. Pistooli m/23 oli erittäin suosittu myös urheiluammunnassa ja niinpä varsinkin armeijan vakinainen väki, mutta myös reserviläiset toivat usein mukanaan oman yksityisen Parabellumin. Talvisodassa olikin mukana satoja, ellei jopa tuhansia yksityisiä Parabellumeja.

Talvisodan aikana Suomen armeija menetti 918 kpl Pistooli m/23:sta. Kesällä 1940 suoritetun laskennan mukaan jäljellä oli 7 082 kpl. Pistooleja menetettiin myös jatkosodassa. Helmikuussa 1944 Pistooli m/23:ia oli jäljellä enää 4 850 kpl. Yksi syy Parabellumien (m/23) katoon oli se, että niihin vaihdettiin Oy Tikkakoski Ab:n valmistamia 9 mm piippuja. Vuonna 1951 oli jäljellä enää 3 724 kpl alkuperäistä kaliiperin 7,65 mm Parabellumia.

Jatkosodan alussa armeijan aseiden oikean puoleisiin kahvalevyihin lisättiin pyöreät, messinkiset joukko-osastomerkit. Pyöreä merkki oli halkaisijaltaan 24 mm ja paksuus noin 2 mm. Merkit kuitenkin poistettiin pääesikunnan käskyllä pian talvisodan alettua. Tähän ryhdyttiin, koska pelättiin mahdollisesti vihollisen haltuun joutuvien aseiden paljastavan oman joukko-osaston nimen. Merkit siis poistettiin ja hylättiin käytöstä. Huoltojen yhteydessä kahvalevyt vaihdettiin uusiin. Aseet joissa merkki on säilynyt, ovat suhteellisen harvinaisia.

Kuitenkin joihinkin Parabellumeihin on tehty kaiverrus luistin vasemmalle puolelle, kansilevyn ja varmistimen väliin, jossa kerrotaan aseen haltijan joukko-osasto, tehtaan nimi yms.

Joukko-osastomerkinnöistä mainittakoon, että vuonna 1926 Suomi osti Saksasta kolme sukellusvenettä (Vesihiisi, Vetehinen ja Iku-Turso). Näihin veneisiin osoitettiin 25 Parabellumia kuhunkin. Messinkisiin joukko-osasto merkkeihin lyötiin tekstit "SUV", veneen nimi, esim. "Vesihiisi" ja keskelle järjestysnumero. Laivastoasemat käyttivät merkintää "LAS." ja numero, esim. "LAS.6.". Lentorykmentit puolestaan merkintää, esim. "LENTO R1".

Ase säilyi palveluskäytössä, yhdessä Parabellum P08:n kanssa aina 1980-luvulle saakka, jolloin FN HP-DA korvasi sen. Viimeinen suurempi puolustusvoimien hallussa ollut Parabellum erä, poistettiin käytöstä vuonna 1986. Sotamuseolla on tiettävästi hallussaan vielä 161 Parabellum-pistoolia.

Lähdeluettelo

★ 20.9.2010 (✪ 2.11.2013 17:10)

Waffenlager.net - Copyright © 2012–2017 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.