×

MENU

Pistoolit (1900–1945) Sotilaspistoolit Pienoispistoolit Taskupistoolit Vanhat kiväärit Metsästyskiväärit Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaattikiväärit Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet WW2 - raskaskalusto
Sitemap Updates Download Coming soon
Authors Contact Us Copyright FAQ

Kaliiperien riistaluokat


Yleistä

Suomen metsästyslain mukaan metsästyksessä käytettävän patruunan tehon on täytettävä tietyt vaatimukset. Tällä sivulla kaliiperit on sijoitettu luokkiin tehon mukaan. Virallisesti nollaluokkaa ei ole olemassakaan vaan puhutaan vähimmäistasosta. Myös 1–4 riistaluokat ovat metsästys asetuksessa 16 pykälän toisen momentin kohdat 1–4.

Luotiaseen yleiset vaatimukset (16 a § 1.9.2016/759)


0. luokka

1. luokka

2. luokka

3. luokka

4. luokka

Edellä 2 momentin 3 ja 4 kohdassa mainittujen eläinten ampumiseen on käytettävä laajenemaan suunniteltua luotia.

Haulikko

Riistaeläimen ampumiseen käytettävän haulikon kaliiperin on oltava 10–20. Pienempi kaliiperista haulikkoa saa kuitenkin käyttää villikanin, piisamin, oravan, kärpän, riekon, kiirunan, pyyn, peltopyyn, lehtokurpan ja sepelkyyhkyn ampumiseen, ei kuitenkaan haulikkoa, jonka kaliiperi on pienempi kuin 36. (17 § 29.10.2009/823)

Haulipatruunalla ladatulla haulikolla ei saa ampua hirveä, valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa, japaninpeuraa, karhua, villisikaa, hyljettä tai muflonia. (18 § 21.2.2000/1206)

Riistaluokituksen muutos syyskuussa 2016

Metsästysasetuksen § 16a (§16a/1.9.2016/759) muutettiin Valtioneuvoston päätöksellä 1.9.2016 (§16a/1.9.2016/759), jolloin nostettiin ns. minikaliiperi .17 HMR "nolla"-luokasta luokkaan 1, vaikkei .17 HMR kaliiperin patruunoissa olekaan 1.luokan vaatimuksen mukaisia 2,5 grammaa painavia luoteja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaliiperin .17 HMR saa nyt metsästää 0.luokan saaliseläinten lisäksi, 1.luokan saaliseläimiä (kettu, tarhattu naali, mäyrä, saukko, supikoira, pesukarhu, metsäjänis, rusakko, metso, teeri ja hanhi).

Huom!

Kun listassa esitetään kaliiperi kuuluvaksi johonkin luokkaan, on tieto suuntaa antava. Tällä tarkoitetaan sitä, että ko. kaliiperista löytyy tehdasladattuja patruunoita, joilla ko. luokan raja-arvot täyttyvät. Metsästäjän tulee kuitenkin itse varmistua patruunakohtaisesti, että määrätyt raja-arvot todella täyttyvät.

Lähdeluettelo

★ 12.2.2015 (✪ 26.1.2017 12:00)

Waffenlager.net - Copyright © 2012–2017 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.